بنام خدا

نامه نماینده مجلس شورای اسلامی به مسوولین حوزه علمیه وطرح میزان سوگواری امام شهیدان مرا برآن داشت تا یک سوال جدی بکنم که چرا مدت سوگواری امام نسبت به سایر امامان اینهمه طولانی است؟
طبق سنت موجود ما برای هریک ازمعصومان یک روز جشن تولد ویک روز هم برای رحلت یا شهادت سوگواریم واین امری کاملا منطقی است اما درمورد امام حسین ع قضیه جور دیگری است چندروز مانده به محرم بساط تکیه ها آغاز میگردد وشهر سیاه پوش میشود واین امر تا چندی پس از پایان ماه صفر ادامه دارد وعملا حدود 70 رور کشور درحالت سیاهپوشی وسوگواری است وعملا بساط جشن ها دراین ایام برچیده میشود .آیا این امر منطقی است؟ وآیا بزیان اسلام وشیعه نیست؟ وبنوعی بیش از یک ششم سال به سوگواری حضرت ایشان سپری میشود. نماینده محترم مجلس پیشنهاد کرده بودند که تنها 5 روز از این ایام باین امر اختصاص یابد .روز تاسوعا وعاشورا واربعین و دوروز آخر ماه صفر. در بقیه ایام همچون روزهای عادی سپری شود .البته در رابطه با شهادت بانوی بزرگوار اسلام نیز یکروز به هفته وسپس دهه تبدیل گردیده است که مورد انتقاد برخی از بزرگان نیز قرار گرفت .بنظر میرسد که پیشنهاد منطقی است وما باید ازافراط وتفریط بپرهیزیم تا نظر بزرگان چه باشد؟
در مورد روز های جشن اقدام مثبتی صورت گرفت که بسیار ارزشمند بود وآن ایجاد هفته مولودی در فاصله دوتاریخ میلاد پیامبر بروایت شیعه وسنی که البته باید هردو روز تعطیل گردد . بنده پیشنهاد میکنم برای وحدت بیشتر اهل سنت وتشیع روز آعاز امامت امام علی وآغاز خلافت اولین خلیفه که در یک روز پس ازرحلت صورت پذیرفت آنروز را روز امامت وخلافت ووحدت شیعه وسنی بنامیم وعید غدیررا روز اکمال دین قرار دهیم .
برادران وخواهران عزیز در این ایام سوگواری بهترین کار آشنائی با امام حسین ع ومطالب حواشی آنست این مطلب را با علاقه مرور کنید وپس از اندیشه درباره آن حتما نظرتان را بنویسید شاید به نتیجه مثبتی برسیم وکاری ماندگار برای کشورمان وذخیره آخرتمان باشد
http://www.tabnak.ir/fa/news/628629/
در مورد برگزاری مراسم سوگواری در طول دوماه محرم وصفر مطالبی که دوستان نوشته بودند کاملا وافی به مقصود بود ونشان میدهد که با ورود امام ویارانشان در آغاز محرم به سرزمین کربلا وحوادثی که تا یازدهم روی داد وبعد روانه شدن اسرا بشام وبازگشت آنان بمدینه در طول این دوماه صورت پذیرفته است وامام سجاد وزینب کبری علیهما سلام در طول این دوماه سوگوار بوده اند .پس تاریخ مشخص میکند که این امر دارای سابقه روشن است وتردیدی درآن نیست .قطعا امام قصدشان ازاین سوگواری تنها گریستن بر شهدا نبوده است واهداف بلندی درپی دارد وازجمله زنده نگاهداشتن اهداف پدر بزرگوارشان بوده است .در اینجا اولین نتیجه ای که برخی میگیرند اینستکه این دوماه کاررا رها کنند وبسوگواری بپردازند .یعنی نه کار نه شادی ونه اقدامی فرح انگیز .خوب اگر این نتیجه را نگاه کنیم عملا دوماه ازسال بیهوده میگذرد وکشورمان عقب میماند وتنها صنعت بیرق سازی علامت سازی وطبل سازی وسنج سازی کارش گرم است آن هم نوع خارجی آن ودیگر اینکه مداحان نیز بازارشان گرم خواهد بود. آیا چنین نتایجی مفید است؟ بنظر حقیر خیر برای اینکه ماه سوگواری مانع رونق کشور نشود بهتر است از طریق فقهی وارد شویم .عزاداری امری مستحب است وهمینطور تکریم شهدای کربلا اما تا کجا میتواند این استحباب پیش رود؟
آیا میتوانیم با این امر مستجب اقدام بحرام کنیم مثلا با سرو صدا مردم را بیازاریم؟ یا مانع از شادی سالم مردم بشویم؟ یعنی با یک امر مستحب مستحب دیگری را زایل کنیم؟ قطعا پاسخ یک مورد معلوم است وآن این است که با سوگواری نمیتوانیم امر حرامی انجام دهیم به حق الناس لطمه بزنیم ویا به دین خدا لطمه بزنیم ؟ اما درمورد چند مستحب که کدامیک مرجحند باید به رای مردم مراجعه کنیم تا ببینیم اکثر مردم کدامیک را برمی گزینند ؟ وسوال آقای نماینده مجلس از رئیس حوزه همین امر بود که چرا ما مردم را برای دوماه از خیلی مواهب محروم کرده ایم؟بیائیم در سنت های موجود تغییرات درستی بدهیم واین امر جای بررسی بیشتری دارد والسلام موفق باشید.