بنام خدا

پاسخ بدین سوال کار هرکسی نیست باید سراغ بزرگان برویم مولای متقیان باین سوال پاسخ داده اند ببینیم:

 «قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یُحْسِنُهُ»؛ «ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست می‌دارد. بله چنین است چرا که بهترین جای انسان دل است ودل میتواند درگرو هرچیزی باشد بنابراین ارزش هر انسانی برابر با آن چیزی است که دوست دارد . حال فرض کنیم که اشیاء موجوددرعالم با عدد1 تا100 ارزیابی شود و عدد 50 حدفاصل خوبیها وبدیها باشد هرآنچه مورد علاقه انسان بالاتر باشد ارزش او بالاتر میرود تا جائیکه خداوند دل اورا پر کند آنگاه ارزش او برابر با خدا وعدد کامل 100 است. اما اگر مورد علاقه او بدیها باشد مثلا دوستدار قمار یا شراب یا خوردن مال حرام زیر عدد 50 است که ارزش منفی دارد تا جائیکه دل انسان درگرو کامل شیطان باشد که در اینصورت پائین ترین ارزش یعنی عدد1 را دارد.