بنام خدا

درقرآن کریم دو آیه آمده است که در ارتباط با هم هستند ونتیجه ای که از آن حاصل میگردد اثبات امامت امام علی وفرزندان ایشان است. آیه اول معروف به آیه تبلیغ وآیه دیگر معروف به آیه اکمال دین با هم مرور میکنیم.

آیه تبلیغ:

  • ﴿یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ﴾(سورهٔ مائده-آیهٔ ۶۷)
  • ای پیامبر! آن چه را از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شد، ابلاغ کن و اگر چنین نکنی، پیامش را نرسانده‌ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می‌دارد. خداوند کافران را هدایت نمی‌کند

در این‌ آیه‌ شریفه‌، ابلاغ‌ امری‌ به‌ پیامبر واگذار شده‌ که‌ عدم‌ ابلاغ‌ آن‌مساوی‌ است‌ با عدم‌ ابلاغ‌ رسالت‌، و معلوم‌ است‌ که‌ اگر این‌ امر، تکلیفی‌ ازتکالیف‌ متعلقه‌ به‌ مردم‌ باشد عدم‌ ابلاغ‌ آن‌ مساوی‌ با عدم‌ ابلاغ‌ رسالت‌نیست‌ پس‌ باید امری‌ باشد که‌ متعلق‌ و مربوط‌ به‌ اصل‌ دین‌ است‌، نه‌ فرعی‌از فروع‌ دین

‌آیه اکمال دین:

«... الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلاتخشوهم و اخشون ألیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام .

(آیه3 سوره مائده)

امروز کافران ازدین شما مایوس شدند ازآنان مترسید ازمن بترسید امروز دین شمارا کامل کردم ونعمت خودرا برشما تمام واسلام را برای شما برگزیدم.

اگر به مفاد این دو آیه دقت کنیم در اولی امر مهمی را پیامبر مکلف بود ابلاغ کند ودر دومی کمال دین اعلام میگردد .چه چیزی ازسوی پیامبر اقدام گردید که آیه کمال نازل شد.این همان تکلیف مهم پیامبربود. در فاصله زمانی میان این دوآیه رویداد مهمی که پیش آمد حادثه غدیر خم بود که درآن پیامبر علی را بمردم معرفی کردند.

در اینجا دونظر وجوددارد پیروان اهلبیت معتقدند که پیامبر علی را برای جانشینی معرفی کردند اما اهل سنت معتقدند که پیامبر ایشان را برای خلافت معرفی نکردند بلکه شخصیت ایشان را ستودند.

اگر این دونظررا با هم بیامیزیم چنین نتیجه ای بدست میاید که پیامبر اسلام شخصیت علی را برای جایگزینی امر امامت که دنباله نبوت بود معرفی کردند که نیازی به بیعت نداشت واین در تکلیف خداوند بود که نبوت را تداوم بخشد اما مساله خلافت امر دیگری است که باید با بیعت مردم همراه باشد ودیدیم که پس از رحلت پیامبر مردم ابوبکررا برای خلافت برگزیدند و قاعده کلی هم چنین است اما کاش مردم خردمندتر ازآن بودند که فقیه ترین کس را برمیگزیدند وسرنوشت انسان بدست خود اوست وامروز هم درقانون اساسی همین امر تسجیل شده است.

http://www.entekhab.ir/fa/news/293133/