تبلیغات
کتاب معما(چیستان) - مطالب مقدمه

کتاب معما(چیستان)

پرسش وپاسخ در باره هزاران نکته (روائی-فلسفی-عرفانی-معرفت شناسی-کلامی-حقوقی-اجتماعی -سیاسی قرآن کریم)


ادامه مطلب


ادامه مطلب

بسم الله الرحمن الرحیم

قرآن كریم كتابی است كه از سوی خداوند توسط جبرئیل امین به پیامبر برگزیده اش حضرت محمدبن عبدا... وحی و نازل گردید این كتاب شریف حاوی دستورات و سفارشاتی است جامع برای زندگی انسانی و بعبارت دیگر كتابی است برای انسان سازی و راهنمایی بشر بسوی كمال و وصول حقیقت .

 قرآن كتاب آسمانی مسلمانان است و هر مسلمانی موظف است تا حد توان در شناخت آن و مفاهیم این كتاب ارزشمند بكوشد . در این نوشتار تلاش شده است تا بخشی از اقیانوس بیكران كلام الهی بصورت پرسش وپاسخ و به زبانی ساده تنظیم تا مورد استفاده همگان قرار گیرد .

 منبع اصلی مطالب این نوشتار تفسیر نمونه حضرت آیت ا... مكارم شیرازی و همچنین تفسیر موضوعی ایشان بنام پیام قرآن كه تا كنون دو دوره معارف اسلامی و اخلاق در قرآن آن منتشر گردیده و تعداد دیگری از كتب معتبر در این زمینه می باشد .

 مطالب تنظیمی در دو بخش شكلی و محتوایی بوده و برای ورود به هر یک از این دو بخش ابتدا به پرسش وپاسخ در زمینه علوم مقدماتی ان بخش پرداخته وسپس وارد بخش اصلی میشویم امید است مطالعه این نوشتار بتواند استفاده كنندگان از آنرا با گوشة كوچكی از اقیانوس بیكران قرآن آشنا نماید . ان شاءالله تعالی  

ضمنا بمصداق حدیث ثقلین( انی تارك فیكم الثقلین كتاب الله وعترتی) در این تحقیق كتاب كافی معتبرترین وقدیمی ترین كتاب حدیث  نوشته مرحوم كلینی نیز مورد مطالعه قرار گرفته لذاروایت با ذكر شماره ان از كتاب مورداشاره امده است.

جدول سیر کاربترتیب:

1- پرسش وپاسخ در باره  تاریخ قران

2- مبانی زبان عربی

3- مسایل شکلی قران(سطحی)

4-مسایل شکلی قران(ادبیات)

5-سوالات معرفت شناسی

6-طرح سوالات فلسفی

7-مسایل محتوائی قران

8-طرح سوالات کلامی

9-زندگانی پیامبران

10-آشنائی با امامان

11-اخلاق در قران

12-سوالات مربوط به عرفان اسلامی

13-اشنائی با حدیث

14-طرح سوالات فقهی

15-سوالات مربوط به احکام در قران

16-سوالات مربوط به حقوق اسلام

17-پرسشهای سیاسی

18- سوالات اجتماعی

19-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

20-مسایل گوناگون

منابع

1-تفسیرنمونه 27جلد 

2-تفسیرموضوعی  13جلد

 3-فرهنگ موضوعی قرآن      

4-تاریخ قرآن              

5-اصول وفروع كافی 9جلد    

6-داستان پیامبران        

7-معجم الفاظ قرآن       

8-توضیح  المسائل        

9-كتب تجوید            

10-جزوات              

11-فرهنگ لغات دهخدا    

12-عهدعتیق وجدید      

13- کتب مختلفه

 14-جزوات

 15-اصول فلسفه وروش رئالیسم

16-کتاب معاد

17-دروس فلسفه

آیت الله مكارم شیرازی

آیت الله مكارم شیرازی

 فانی-خر مشاهی  

 دكتر   حجتی        

  شیخ   كلینی 

  علی  موسوی  گرمارودی   

    محمد فواد عبدالباقی     

  ایت الله مکارم شیرازی      

 بیگلری-موسوی 

 استاد بهرامپوری

 علی اكبردهخد ا

 ترجمه فارسی

استاد شهید مطهری

استاد حکیمی

علامه طباطبائی

شهید دستغیب

استاد مصباح یزدی